Reklamační formulář

Ke stažení:

text:

BES_reklamacni formular_AKR_2020_11_20

.pdf:

BES_reklamacni formular_AKR_2020_11_20

 

 

Reklamační formulář vzor

 

Prodávající:

 

B.E.S. – Petrovice, s.r.o.

IČO: 49550845

se sídlem Kojetín 31, Petrovice, PSČ 262 55

e-mail: info@bes-petrovice.cz

 

 V případě reklamace zakoupeného zboží v zákonné době prosíme o vyplnění a podpis tohoto formuláře. Vyplněný a podepsaný formulář přiložte k reklamovanému zboží a současně zašlete oznámení o reklamaci na shora uvedenou e-mailovou adresu prodávajícího.

 

Zákazník (kupující):

 

Jméno a příjmení: ..............................................................................................

Adresa: ..............................................................................................

Tel.: ..............................................................................................

Email: ..............................................................................................

 

Číslo objednávky: ..............................................................................................

Datum objednávky: ..............................................................................................

Datum převzetí zakoupeného zboží: ..............................................................................................

Zakoupené zboží (název, číslo): ..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

 

 

Popis vady zboží: ..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

 

Požadovaný způsob vyřízení reklamace (zakroužkujte zvolenou možnost):

  1. a) oprava věci
  2. b) výměna součásti věci
  3. c) výměna věci za novou
  4. d) přiměřená sleva z kupní ceny ve výši …………………………
  5. e) odstoupení od smlouvy

……………………………………………………………………………………………………

Ne každý ze specifikovaných nároků lze úspěšně uplatnit za všech okolností.

Informace ohledně možnosti uplatnění jednotlivých nároků ze strany zákazníka v postavení spotřebitele naleznete

v obchodních podmínkách a informaci pro spotřebitele. Nároky zákazníka, který není spotřebitelem, jsou upraveny v ust. § 2106 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

 

V ……………………., dne …………………….

 

 

 

……………………………………………………

                Podpis zákazníka

VYPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ

 

Datum vyřízení reklamace:..............................................................................................

 

Způsob vyřízení reklamace:..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

 

 

/ Odůvodnění zamítnutí reklamace: ..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

..............................................................................................

 

 

 

 

V ……………………., dne …………………….

 

 

 

 

 

 

                           …………………………….……………………………………………………………

                                                                            Podpis odpovědného zaměstnance prodávajícího